mgr Daria Płókarz
mgr Daria Płókarz

Lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Weterynaria oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Wykładowczyni akademicka z kilkuletnim stażem zawodowym. Prowadząca zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z zakresu chorób zakaźnych psów i kotów czy chorób zwierząt gospodarskich. Odbywała staż kliniczny ukierunkowany między innymi na epidemiologię weterynaryjną. Asystentka w Zakładzie Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Lekarz weterynarii w zakładach leczniczych dla małych zwierząt. Aktywna uczestniczka licznych kursów i szkoleń, w tym kursu Ultrasonografia w rozrodzie małych zwierząt, Audytor wewnętrzny systemu HACCP czy seminarium naukowo-dydaktycznego "Metody aktywizujące (ze szczególnym uwzględnieniem problemowych i projektowych) w dydaktyce przedmiotów z obszaru nauk eksperymentalnych". Odbywała staż zawodowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku.