dr Anna Fabisiak
dr Anna Fabisiak

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wcześniej: Akademii Rolniczej) oraz Katedry Inżynierii i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako starsza technolog oraz adiunkt w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz nauczycielka akademicka i szkolna. Promotorka prac magisterskich i licencjackich, autorka 40 prac naukowych. Aktywna uczestniczka i prelegentka konferencji naukowych. Swoją wiedzę pogłębia na licznych szkoleniach zawodowych.