dr Marcin Jędrysiak
dr Marcin Jędrysiak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywal jako redaktor zasopisma  naukowego „,Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” wydawanego przez Uniwersytet Wrocławski oraz Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, działacz Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej”. W 2021 roku uzyskał Stypendium im. Wincentego Stysia dla wybitnych doktorantów z dziedziny nauk humanistycznych. Autor licznych publikacji naukowych.