mgr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski
mgr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykładowca z kilkuletnim stażem zawodowym. Prowadzi działalność bazującą na usługach szkoleniowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a także gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wywłaszczeń oraz odszkodowań. Trener Ogólnopolskiej Grupy Szkoleniowej, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik miękkich, obejmujących stres w miejscu pracy czy wypalenie zawodowe. Doświadczenie zdobywał na stanowisku Specjalisty w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także jako Inspektor w Departamencie Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Łodzi.