mgr Agnieszka Binerowska-Skiba
mgr Agnieszka Binerowska-Skiba

Magister finansów i rachunkowości ze specjalnością rachunkowość i controlling. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła również studia podyplomowe z podatków i controllingu. Posiada także tytuł zawodowy technika-ekonomisty.

Dydaktyk oraz doświadczona ekonomistka. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego zarządzania według norm ISO. Ukończyła kurs głównego księgowego oraz kurs z obsługi programu Excel w charakterze narzędzia controllingu. Czynnie pracuje w charakterze doradcy w zakresie księgowości i rachunkowości.