prof. dr hab. Monika Bronkowska
prof. dr hab. Monika Bronkowska

Profesor nauk rolniczych w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zakładu Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej.

Wykładowczyni akademicka z dwudziestoletnim stażem, obecnie wykładowczyni studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunkach Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej oraz Psychodietetyka, Żywienie dietetyka i sztuka kulinarna. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała jako dietetyk w centrach medycznych. 

Recenzentka polskich i zagranicznych czasopism naukowych – między innymi „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, „Starch/Stӓrke”, „Nutrition”, „Annals of Nutrition”, „Nutrients”, „Foods” oraz „Helyon”. Przewodnicząca wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brała udział w realizacji dziewięciu projektów badawczych jako wykonawca lub kierownik grantu, a także prowadzi współprace z sektorem społeczno-gospodarczym. Brała czynny udział w licznych szkoleniach oraz kursach zawodowych, organizowanych między innymi przez Polski Instytut Dietetyki oraz Food Forum. Autorka 231 opracowań, w tym oryginalnych prac twórczych i monografii.