mgr Anna Szczęsna
mgr Anna Szczęsna

Magister wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki nauczania początkowego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach Filologia polska, Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości, Prawo pracy i spraw kadrowych, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz posługiwanie się nowymi technologiami ICT i językiem obcym, Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz Doradztwo zawodowe i personalne.

Nauczycielka i wykładowczyni akademicka z blisko czterdziestoletnim stażem zawodowym. Doświadczenie zdobywała jako nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz klas I-III, nauczycielka języka polskiego, sztuki i podstaw przedsiębiorczości, dyrektorka Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej tamże oraz prowadząca zajęć oraz kursów z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

Ekspertka z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatorka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (język polski), kierowniczka wypoczynku dzieci i młodzieży, trenerka oświaty. 

Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia o tematyce dydaktyczno-wychowawczej, w zakresie zarządzania placówką oświatową, informatyczne oraz ogólnorozwojowe. Posiada doświadczenie samorządowe jako radna Rady Miejskiej w Bełchatowie i wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Odznaczona m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP w 2005 roku oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2014 roku.