dr hab. Barbara Krzysztofik
dr hab. Barbara Krzysztofik

Doktor habilitowany nauk rolniczych, profesor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, magister inżynier techniki rolniczej. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wieloletni wykładowca akademicki, doświadczony dydaktyk, organizator i koordynator szkoleń oraz uczestnik wielu projektów dotyczących innowacji. Autor licznych publikacji naukowych i monografii, w tym książek, artykułów i wykładów. Specjalista w zakresie agrotechniki, przechowalnictwa i suszarnictwa surowców żywnościowych, systemów bezpieczeństwa żywności oraz jakości surowców i produktów żywnościowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz Ligii Ochrony Przyrody. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Ligii Ochrony Przyrody oraz odznaką honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.