mgr Maciej Skudlik
mgr Maciej Skudlik

Magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył również studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji.

Doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec oraz czynny zawodowo ekonomista. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu, finansach, controllingu, rynku energii, zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Od wielu lat przeprowadza szkolenia z zakresu m.in. controllingu operacyjnego i strategicznego, analizy inwestycji, zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym oraz podstaw finansów i rachunkowości.

Współpracował z licznymi firmami w charakterze dyrektora finansowego, głównego kontrolera i członka rady nadzorczej. Odbył wiele kursów zawodowych z zakresu controllingu oraz sprawozdawczości finansowej. Autor kilku książek ekonomicznych oraz wielu artykułów specjalistycznych.