dr hab. Anna Babicka-Wirkus
dr hab. Anna Babicka-Wirkus

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 

Dyrektorka Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członkini International Association for the Educational Role of Language, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu problematyki szkoły, oporu w edukacji, poszanowania praw dziecka i człowieka oraz krytycznego dyskursu o uniwersytecie.