mgr Mariusz Banaś
mgr Mariusz Banaś

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sztokholmie. 

Członek zespołu Bankowości i Finansów Deloitte Legal, specjalista w zakresie transakcji finansowania oraz refinansowania spółek w drodze kredytu bankowego, pożyczek oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych. Doradca międzynarodowych projektów bankowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich biurach czołowych międzynarodowych kancelarii prawniczych, brał udział w transakcjach finansowania dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce, dotyczących m.in. budowy stadionów i portów lotniczych.