mgr Angelika Perdek-Chabinowska
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, studiów z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych oraz studentka Pedagogiki korekcyjnej tamże. 

Wykładowczyni z kilkuletnim stażem, prowadząca kursów i szkoleń otwartych, a także szkoleń dla rad pedagogicznych. Pedagożka i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, doradczyni zawodowa, specjalistka terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako nauczycielka przedmiotowa w Policealnej Szkole Zawodowej "Edukator" w Wieluniu, wykładając przedmioty z zakresu podstaw prawa administracyjnego oraz komunikacji interpersonalnej, a także jako pracownik administracyjny i pracownik składnicy akt Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówku. 

Uczestniczka ogólnopolskich wydarzeń i konferencji branżowych jako prelegentka i specjalistka, redaktorka tekstów o tematyce edukacyjno-psychologicznej dla renomowanych portali oraz czasopism edukacyjnych.