prof. dr hab. Renata Włodarczyk
prof. dr hab. Renata Włodarczyk

Adiunktka Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Biegła sądowa z zakresu badań włosów ludzkich, zwierzęcych i włókien Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Jej zainteresowania badawcze obejmują najnowsze kierunki rozwoju genetycznych i morfologicznych badań włosów oraz innych śladów biologicznych wykorzystywanych w ramach wykonawstwa ekspertyz medyczno-sądowych, rozwijającą się kryminalistykę z elementami medyczno-sądowymi oraz zagadnienia wpasowujące się w kryminologiczne aspekty pożarnicze, jak też pojedyncze i seryjne przestępstwa popełniane na tle seksualnym. Autorka kilku monografii oraz wielu różnych publikacji z zakresu kryminalistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, pożarnictwa, w szczególności zaś biologicznych i medyczno-sądowych analiz materiału ludzkiego.