prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Profesor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykładowca akademicki z ponad trzydziestoletnim stażem. Od 2020 roku sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek m.in. Rady Naukowej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych. Autor około 450 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki, ekonomiki usług, zarządzania turystyką, zarządzania usługami, marketingu usług, polityki społeczno-gospodarczej czy zarządzania jakością usług. Kierownik 5 grantów NCN/MNiSW, główny wykonawca 3 grantów NCN. Autor prac badawczych, analiz i ekspertyz dla instytucji publicznych centralnych i samorządowych.