dr inż. Jarosław Stelmach
dr inż. Jarosław Stelmach

Major rezerwy, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiadacz dyplomu z dziedziny prawa karnego wykonawczego, uzyskanego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wykładowca z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zdobywał jako dowódca plutonu saperów w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, oficer ds. prewencji, szef Wydziału Prewencji i negocjator w Oddziale Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu. Prowadzi działalność gospodarczą Safety Project Stelmach Jarosław. Wiedzę pogłębiał poprzez udział w licznych szkoleniach.