dr Elżbieta Zawadowska-Kittel
dr Elżbieta Zawadowska-Kittel

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalności glottodydaktyka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej. 

Nauczycielka i wykładowczyni akademicka z blisko pięćdziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała lektorka i nauczycielka języka angielskiego, dyrektorka prywatnej szkoły językowej, dyplomowana nauczycielka PLM. Autorka programu nauczania studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz programu nauczania języka angielskiego na wydziale lingwodydaktyki, a także programów studiów I i II stopnia. Organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych, egzaminator oraz ekspert ds. egzaminu maturalnego z języka angielskiego przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, rzeczoznawczyni podręczników oraz ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Egzaminatorka TELC B1 i B2, a także LCCC1. Tłumaczka beletrystyki, czynna tłumaczka przysięgła do 2008 roku. Zdobywczyni Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania za pracę z młodzieżą uzdolnioną, Nagrody Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego za szczególne osiągnięcia pedagogiczne czy Nagrody Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia pedagogiczne.