symbol
Michael Graff
Michael Graff

Michael Graff w swojej pracy naukowej skupia się przede wszystkim na rozwoju gospodarczym i zależnościach socjoekonomicznych w ujęciu globalnym. Karierę rozpoczął jako doradca ekonomiczny w jednym z banków w Nowej Zelandii, lecz szybko skierował swoją ścieżkę zawodową ku nauczaniu. Wykładał ekonomię na Uniwersytecie Queensland w Brisbane, a później piastował także stanowisko profesora ekonomii rozwoju na Jacobs University w Bremie. W 2007 roku objął kierownictwo nad Zakładem Prognoz Makroekonomicznych w Szwajcarskim Instytucie Ekonomicznym w Zurychu. W uznaniu zasług dydaktycznych i badawczych otrzymał tytuł profesora tytularnego Wydziału Zarządzania, Technologii i Ekonomii w ramach grupy ETH, zrzeszającej szwajcarskie wyższe szkoły politechniczne, gdzie pracuje jako emerytowany profesor do chwili obecnej.