dr Marta Bisz
dr Marta Bisz

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła program Szkoła Przywództwa w Instytucie Wolności w Warszawie.  

Wykładowczyni akademicka z dziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dyrektorka firmy edukacyjnej BLUE Education oraz Szwwajcarskiego Centrum Edukacji. Od 2019 roku współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie obecnie piastuje stanowisko Głównej Specjalistki w Sekcji ds. Sektorowych Rad ds. Kompetencji w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.