dr hab. Lech Keller-Krawczyk
dr hab. Lech Keller-Krawczyk

Doktor habilitowany w zakresie nauk o ekonomii i zarządzaniu, profesor Wyższej Szkoły Handlowej. Absolwent Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro w Vila Real w Portugalii, The University of Melbourne oraz Monash University w Melbourne.

Członek BASEES – British Association for Slavonic and East European Studies (Brytyjskie Stowarzyszenie Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich), Polish-American Cultural Institute of Minnesota (Polsko-Amerykański Instytut w Minnesocie), The Australia and New Zealand Slavists’ Association (Stowarzyszenie Slawistów w Australii i Nowej Zelandii) oraz TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Autor licznych artykułów i publikacji naukowych, członek rady redakcyjnej kilku wydawnictw, redaktor, edytor i recenzent merytoryczny. Współorganizator, uczestnik i referent wielu konferencji i seminariów naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, doświadczony dydaktyk i autor programów studiów. Konsultant, analityk systemów oraz baz danych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz Komisji Europejskiej – Dyrektoriat Generalny do spraw Badań, Innowacji i Nauki w Brukseli. Były doradca ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.