prof. dr hab. Konrad Kohutek
prof. dr hab. Konrad Kohutek

Profesor zwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, kierownik tamtejszej Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Jego badania naukowe obejmują prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowej. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, a także Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Autor ponad 200 publikacji, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw i rozporządzeń unijnych, ponad 50 artykułów i przeszło 110 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Recenzent publikacji w licznych czasopismach polsko- i obcojęzycznych. Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie – w tym Sądu Najwyższego – oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK wydawanych w latach: 2006-2018.