dr Magdalena Rak-Suska
dr Magdalena Rak-Suska

Doktor nauk społecznych, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prowadząca zajęć z zakresu psychologii społecznej, psychologii agresji i metodologii badań. Posiada przygotowanie terapeutyczne TSR I stopnia oraz doświadczenie w prowadzeniu i projektowaniu badań jakościowch metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych.