dr inż. Jacek Pełszyński
dr inż. Jacek Pełszyński

Doktor specjalności Ocena efektywności projektów na kierunku Zarządzanie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu.

Praktyk oraz teoretyk zarządzania, autor oraz współautor licznych publikacji naukowych. Wykładowca PTI specjalizujący się w systemach teleinformatycznych, menedżer. Zdobywał doświadczenie zawodowe, biorąc udział w wielu szkoleniach oraz konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.