dr inż. Damian Kasza
dr inż. Damian Kasza

Doktor na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, absolwent studiów magisterskich na kierunku Górnictwo i geologia.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem zawodowym. Zdobywał doświadczenie, organizując oraz biorąc udział w licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizator II Polarnej Wyprawy Politechniki Wrocławskiej na Spitsbergen, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach z obszaru górnictwa, geologii, geofizyki i geodezji.