dr Zbigniew Dylewski
dr Zbigniew Dylewski

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP, a także studia Executive - Master of Business Administration prowadzone przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w porozumieniu z Leeds University od Business School i University of Abertay Dundee.

Doświadczednei zawodowe zdobywał jako asystent w zakresie ekspertyz na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Biurze Projektów PKZ, szef techniczny, koordynator, kierownik budów i projektów, pełnonomocnik ds. inwerstycji oraz dyrektor kilku spółek. Posiada uprawnienia pełnomocnika oraz audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2008.