dr Dariusz Zalewski
dr Dariusz Zalewski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, sędzia w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako sędzia w wydziale III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w warszawie oraz radca prawny w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, a także jako nadzorca sądowy i syndyk czy specjalista ds. ekonomiczno-prawnych. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych oraz serwisach internetowych LEX oraz Legalis, w tym autor i współautor książek. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.