dr Paweł Majczak
dr Paweł Majczak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Prokuraturze Rejonowej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, jako trener z zakresu postępowania administracyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a także na stanowisku do spraw orzecznictwa i wpisów sądowych w Dziale Egzekucji Należności Pieniężnych Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Autor i współautor artykułów i monografii naukowych, czynny uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.