dr Michał Koralewski
dr Michał Koralewski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Politologii tamże oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Dydaktyk z kilkuletnim stażem. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako ekspert ds. oceny merytorycznej i finansowej ofert oraz sprawozdań w jednym z departamentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także w Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz na licznych kursach i szkoleniach. Starszy specjalista ds. kontroli, członek Komisji Oceny Projektów oraz zespołu rozpatrującego protesty od oceny merytorycznej wniosków, przewodniczący zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Autor publikacji naukowych.