mgr Aleksandra Lewandowska
mgr Aleksandra Lewandowska

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, ochrony danych osobowych oraz administracji w biznesie.

Prawniczka z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa, admnistracji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, w tym działalnością w ramach struktur projektowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako specjalistka w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, członkini Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr S.A., p.o. Dyrektora Biura Administracyjnego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Kierownik Biura Zarządu oraz Biura Komunikacji i Marketingu w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. Swoje umiejętności rozwija na licznych kursach i szkoleniach branżowych.