prof. dr hab. Jan Fazlagić
prof. dr hab. Jan Fazlagić

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ekspert zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, a także samorządu terytorialnego. Jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. W latach 2017-2020 ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), jednostki podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2018-2020 Przewodniczący Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy PARP. Dyrektor ds. zarządzania wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2019-2021 kierownik projektu badawczego „Enhancing climate mindset in V4 countries” Europejskiej Agencji EIT/Climate-KIC oraz Funduszu Grupy Wyszehradzkiej realizowany w Uniwersytecie Warszawskim. Szkoleniowiec i konsultant, realizator kilkudziesięciu projektów naukowych i wdrożeniowych w Polsce i zagranicą z zakresu edukacji, innowacji społecznych, transferu wiedzy, przedsiębiorczości oraz edukacji ekologicznej. Zaangażowany w projekty internacjonalizacji polskich firm, m.in. Go Global! Poland; Go Global! Polish Pharma, Global Inno-Stars. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej SCIENTIA-VIS. Autor licznych publikacji naukowych.