dr Agnieszka Dziob-Zadworna
dr Agnieszka Dziob-Zadworna

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Absolwentka Uniwerystetu Wrocławskiego oraz Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, główny specjalista projektu POIR 4.2 CLARIN-PL-Bi i koordynatorka współpracy badawczo-rozwojowej. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych, projektów infrastrukturalnych, badawczo-rozwojowych i naukowych.