mgr Leszek Krakowski
mgr Leszek Krakowski

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Kontroli, głównego specjalisty w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo”. Został wyróżniony przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa za „wybitny wkład w zabezpieczenie wizyty papieskiej w 1999 roku”, a także odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej brązowym i srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi, Ligę Morską i Rzeczną krzyżem „Pro Mari Nostro”.