dr Sebastian Niedzwiecki
dr Sebastian Niedzwiecki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach.

Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, opiekun Studenckiego Koła Naukowgo „Ratownik” tamże. Autor licznych publikacji, organizator konferencji naukowych. Swoje umiejętności rozwija na licznych kursach i szkoleniach.