prof. dr hab. Anna Dąbrowska
prof. dr hab. Anna Dąbrowska

Profesor doktor habilitowana, autorka lub współautorka licznych monografii i artykułów naukowych.

Specjalizuje się w badaniach dotyczących usług, marketingu usług, konsumpcji przez gospodarstwa domowe, zachowań konsumentów, e-usług, internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych, praw konsumentów i społecznej odpowiedzialności konsumentów. Prowadzi zajęcia z marketingu usług, zachowań nabywców, e-usług oraz ochrony i edukacji konsumentów.

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i współpracę z otoczeniem odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Naukowej.