dr Grzegorz Piątkiewicz
dr Grzegorz Piątkiewicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum w Krakowie.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Od 2001 roku związany z Wojskiej Polskim, obecnie zajmuje stanowisko Komendanta Plaćówki Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. Uczestnik misji wojskowych w Afganistanie, Kosowie oraz na Sycylii. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przewodniczący komisji egzaminacyjej Akademii WSB. Recenzent w czasopiśmie naukowym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie „Ochrona Ludności i Dziedzictwa Kulturowego” oraz w czasopiśmie naukowym WSB w Dąbrowie Górniczej „Security Forum”. Ekspert w projekcie „Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships”, prowadzący wykładów otwartych, czynny uczestnik konferencji naukowych i autor licznych publikacji naukowych.