dr Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz
dr Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz

Doktor nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wykładowczyni akademicka, aktywna dietetyk oraz asystent z obowiązkiem dydaktycznym w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej, redaktor pism naukowych. Brała udział w licznych renomowanych projektach, współpracując między innymi z Ministerstwem Zdrowia czy Uniwersytetem Przyrodniczym.

Uczestniczyła w licznych konferencjach o tematyce zdrowotnej, koordynowała wiele przedsięwzięć, w tym współdziałając z m.in. Hospicjum Domowym. Jej kwalifikacje dydaktyczno-zawodowe potwierdzają działania w projektach polskich oraz zagranicznych.