dr Małgorzata Chrobak
dr Małgorzata Chrobak

Doktor nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również liczne studia podyplomowe, w tym: prawo pracy, komunikacja w biznesie czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wykładowca akademicki, dydaktyk, doświadczona pielęgniarka oraz psychoterapeutka. Prowadziła liczne wykłady dotyczące pielęgniarstwa neurologicznego, internistycznego, opieki nad ciężko chorym w domu, zdrowia publicznego, dietetyki czy wprowadzenia na rynek pracy. Współpracowała z licznymi jednostkami edukacyjnymi i zdrowotnymi, w tym Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie.

Ukończyła wiele kursów dotyczących nauk medycznych, m.in. kurs specjalisty psychoterapii uzależnień oraz kurs psychoterapii. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Brała czynny udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.