dr Jolanta Kubicka
dr Jolanta Kubicka

Absolwentka studiów doktoranckich w obszarze międzynarodowych stosunków ekonomicznych, ekonomii międzynarodowej, międzynarodowej integracji gospodarczej oraz zarządzania międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Pracuje na stanowisku kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych oraz kierownika zespołu w ramach projektów międzynarodowych. Uczestniczy i organizuje konferencje krajowe i międzynarodowe, a także współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą. 

W 2016 roku otrzymała nagrodę w kategorii "Najlepszy Scenariusz" dla filmu promocyjnego katedr zarządzania dla Wydziału i Instytutu oraz zagranicznych kierunków studiów dla Politechniki Warszawskiej.