dr Barbara Lorenc-Żelisko
dr Barbara Lorenc-Żelisko

Doktor nauk społecznych. Absolwentka studiów podyplomowych kierunków Psychologia Transportu oraz Psychologia Zarządzania. 

Zdobywała doświadczenie zawodowe jako psycholog w wałbrzyskim ośrodku wychowawczym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji. Pełniła również funkcje negocjatora policyjnego, koordynatora komunikacji. Wykłada na Wyższej Szkole Prawnej m.in. psychologię kryminalistyczną, sądową, wiktymologię, a także psychologię zagrożeń na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada certyfikat Aggression Replacement Training ART. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej i jest autorką licznych publikacji naukowych.