prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Profesor nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie publiczne i polityka społeczna, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wykładowczyni akadedmicka z długoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując m.in. na stanowiskach asystentki oraz adiunktki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Pełni funkcję ekspertki w Narodowym Programie Foresight „Polska 2000” oraz pracuje m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czy Ministerstwa Zdrowia. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego, organizacji non-profit oraz współpracę międzysektorową w państwie i wpływu cech charakterystycznych sektora publicznego na jego efektywność.