dr Wojciech Krawiec
dr Wojciech Krawiec

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wieloletni dydaktyk i wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie księgowości. Autor artykułów naukowych, publikacji oraz materiałów dydaktycznych. Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu zajęć i wykładów, współpracował w tym zakresie z wieloma jednostkami edukacyjnymi w charakterze nauczyciela oraz szkoleniowca.

W swojej pracy dydaktycznej pełnił funkcję opiekuna kierunku oraz kierownika studiów podyplomowych. Czynnie brał udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim.