dr Tomasz Woźniak
dr Tomasz Woźniak

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W lipcu 2020 roku obronił z wyróżnieniem doktorat na podstawie rozprawy pt. „Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym”. 

Pracownik Katedry Prawa Finansowego UMCS. Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowym”. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo podatkowe, postępowanie podatkowe oraz historię prawa. Od 2016 roku sprawuje funkcję sekretarza Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS, a od 2022 roku – sekretarza zespołu programowego ds. przygotowania projektów zmian w programie studiów na kierunkach WPiA UMCS: prawno-administracyjnym, prawno-biznesowym, prawno-menedżerskim, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, a także kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.