dr Konrad Adamczyk
dr Konrad Adamczyk

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Główny Specjalista ds. Budżetowania i Analiz HR w PKP Intercity S.A. oraz Główny Specjalista ds. Polityki Wynagrodzeń w PKP Energetyka S.A. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego Radcy w Sekcji Prewencji i Promocji w Państwowej Inspekcji Pracy – OIP w Łodzi. Swoje umiejętności pogłębiał na licznych kursach i szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania procesami czy wystąpień publicznych.