dr Anna Zasada-Chorab
dr Anna Zasada-Chorab

Doktor nauk o polityce, polityk społeczna, samorządowczyni miasta Siemianowice Śląskie.  

Członkini zespołu ds. wyzwań demograficznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Rady Konsultacyjnej do spraw przygotowania i wdrażania strategii rozwoju subregionu centralnego województwa Śląskiego. Przewodnicząca Komitetu rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich, powołana przez Marszałka woj. Śląskiego do Rady Pożytku Publicznego województwa Śląskiego. Prezes Stowarzyszenia "Wspólnie dla Siemianowic”, realizującego projekty na rzecz społeczności lokalnej i rewitalizacji. Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oddział w Katowicach. Od 2019 do 2023 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Uczelni Korczaka w Warszawie. Współautorka i ekspertka ds. strategii, innowacji oraz funduszy europejskich na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. Wieloletnia członkini Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowczyni przedmiotów: polityka społeczna i samorządowa, praca socjalna, metodyka pracy socjalnej, projekt socjalny, problemy i kwestie społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, reklama i PR w pomocy społecznej. Promotorka kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych oraz projektów socjalnych. Autorka i współautorka licznych publikacji. Wyróżniona nagrodami za działalność samorządową, menadżerską, edukacyjną i charytatywną.