dr Cezary Mielko
dr Cezary Mielko

Doktor nauk społecznych, doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii. Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Adiunkt w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.Doświadczenie zawodowe zdobywał jako główny specjalista ds. organizacji, instruktor ds. upowszechniania sztuki w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, inspektor oraz główny specjalista w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, dyrektor operacyjny spółki Stadion Miejski w Białymstoku oraz prokurent i pełnomocnik zarządu w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i zagadnień dotyczących kultury i organizacji pozarządowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie województwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.