dr Piotr Wiśniewski
dr Piotr Wiśniewski

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 

Wykładowca akademicki z ponaddwudziestoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako prawnik, ławnik w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, pracownik biura poselskiego oraz asystent posła do Parlamentu Europejskiego. Autor monografii, ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, współredaktor naukowy trzech publikacji książkowych, pomysłodawca i organizator trzech konferencji naukowych.