symbol
Andrea Fronzetti Colladon
Andrea Fronzetti Colladon

Jest profesorem wizytującym na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej pełnił tę funkcję także w Centrum Inteligencji Kolektywnej na amerykańskim uniwersytecie MIT. W swoich badaniach prof. Calladon łączy zagadnienia z zakresu nauki o sieciach, przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego z teoriami pochodzącymi z nauk społecznych, psychologii i lingwistyki. Jest autorem kilku kursów, m.in. „Social Network Analysis”, „Text Mining”, „Business Analytics and Change Management” oraz autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jego prace ukazywały się w czasopismach i gazetach takich jak: Harvard Business Review, Psychology Today, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero oraz Warsaw Business Journal.