prof. dr hab. Piotr Drzewiecki
prof. dr hab. Piotr Drzewiecki

Profesor Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowany nauk teologicznych w dyscyplinie teologii środków społecznego przekazu, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Swoje doświadczenie zdobywał jako reporter, realizator dźwięku, animator edukacji medialnej, medioznawca, edukator medialny. Twórca autorskich programów edukacji medialnej oraz dziennikarskiej.