dr hab. Maciej Stajniak
dr hab. Maciej Stajniak

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prorektor w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Członek zespołu ekspertów przygotowujących KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje), asesor Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków ELA (European Logistics Association) w Brukseli, odpowiedzialny w Polsce za końcowe postępowania kwalifikacyjne na poziomie Junior i Senior Logistican. Autor i współautor wielu książek, podręczników oraz kilkuset publikacji z zakresu logistyki i transportu