symbol
Anu Bradford
Anu Bradford

W roku 2014 otrzymała tytuł Henry L. Moses Distinguished Professor of Law and International Organization w Columbia Law School. Jest tam nie tylko profesorem, ale także dyrektorem Europejskiego Centrum Studiów Prawnych (ELSC), a także starszym pracownikiem naukowym w Jerome A. Chazen Institute for Global Business w Columbia Business School. Posiada również tytuły Master of Laws uzyskane na Uniwersytecie w Helsinkach oraz na Harvard Law School, gdzie uczęszczała jako stypendystka Fulbright’a.

Jest autorką książki “Efekt brukselski: jak Unia Europejska rządzi światem”, wydanej przez Oxford University Press. Zawarte w niej eseje cytowano w najpoczytniejszych periodykach o tematyce gospodarczej, a samą książkę uznano za jedną z najbardziej wpływowych w 2020 roku. Obecnie badania Bradford skupiają się na prawie Unii Europejskiej, międzynarodowym prawie handlowym, regulacjach cyfrowych oraz porównawczym i międzynarodowym prawie handlowym, w tym antymonopolowym.