dr Agnieszka Polak
dr Agnieszka Polak

Doktor nauk informatycznych. Specjalistka w dziedzinie programowania, baz danych, Agile, JIRA, .NET oraz C#. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczona C# Developer i .NET Developer. Autorka artykułów oraz publikacji naukowych. Posługuje się biegle .NET, C#, Java, C, C++, SQL i ASP.NET MVC. Obsługuje MongoDB, SQLite, MS SQL, MySQL oraz VerticaDB. Posiada bogate doświadczenie w Xamarin, Azure, Entity Framework, (N)Hibernate, WPF, Windows Forms, Microsoft Unit Testing Framework, ADO.NET, JSON, Swing czy Autompper.

Zdobyła certyfikat Developing Microsoft ASP.NET Web Applications. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym: Design Patterns in .NET training organizowany przez Sages, Working in Agile team – CodeSprinters oraz Developing Windows Azure and Web Services – MS 20487 training.